Info

Hoevenen Korfbal Club

Populierenlaan 90 - 2940 Hoevenen
Telefoon kantine: 03/605.09.72
e-mail: hoevenen@korfbal.be

Accomodatie

Contactpersonen

Lid worden

Trainingen

Sponsors

 

 

Links

Counter

Wat is korfbal?

De sport ‘korfbal’

Korfbal is een sport voor iedereen en voor elke leeftijd! Een korfbalploeg bestaat uit acht spelers, waarvan vier jongens en vier meisjes. Korfbal is dus de enige gemengde balsport in de wereld! Deze niet-agressieve sport is uitermate geschikt als schoolsport, aangezien jongens en meisjes kunnen samenspelen in dezelfde ploeg. Jongens en meisjes bouwen samen een spel op en spelen samen in een team. De jongens dienen dus rekening te houden met de meisjes en omgekeerd. Niet alleen organisatorisch maar ook pedagogisch is het gemengde karakter zeer belangrijk. Het gemengd samenspel is perfect mogelijk, aangezien meisjes nooit hun krachten meten met jongens of omgekeerd. Iedereen heeft immers een persoonlijke tegenstander van dezelfde sekse. De dames en de heren spelen dus niet tegen, maar naast elkaar, in een opstelling van twee dames en twee heren per vak en per ploeg. De beide seksen moeten elkaar aanvullen tijdens het korfbalspel. Het spelen tegen een persoonlijke tegenstander is een quasi noodzakelijke tactische eis, maar is echter niet verplicht. Je mag immers ook de tegenstander van je medespeler (zelfde sekse!) hinderen. Door het voortdurend hinderen van de tegenstander kan het maken van doelpunten en het vlot doorspelen van de bal verhinderd worden. Naast de strijd tussen de twee ploegen komt er ook een persoonlijke krachtmeting tot uiting tussen de tegenstanders, wat het korfbalspel bijzonder aantrekkelijk maakt.

Het korfbalveld wordt in twee vakken verdeeld, namelijk een aanvalsvak en een verdedigend vak. Iedereen moet tijdens het spel in het eigen vak blijven. Na twee doelpunten (of na een bepaalde tijd) wordt er van vak en van functie gewisseld, de aanvallers worden verdedigers en de verdedigers worden aanvallers. Na de rust wordt er van doel gewisseld. De grootte van een korfbalveld is maximum 20 meter x 40 meter, de hoogte van de paal is afhankelijk van de leeftijd van de spelers met een maximum van 3,5m. Korfbal wordt ook gespeeld met een echte korfbal (dus niet met een voetbal!). In de wintermaanden wordt korfbal indoor (zaalkorfbal) gespeeld, de overige maanden staan de korfballers op het grasveld (veldkorfbal).

De bewegingsvrijheid met de bal is erg beperkt bij korfbal. Lopen en dribbelen met de bal zijn verboden, waardoor de spelers en de speelsters verplicht worden tot sociaal-collectief samenspel. Samenspelen is dan ook de enige mogelijkheid om een aanval op te bouwen en om doelkansen te creëren. De bal bij je houden is kinderen eigen. Verbetering op dit punt is erg belangrijk, maar dit is geen gemakkelijke opdracht voor de leerkracht/trainer. Korfbal is echter een combinatiespel, solo-acties worden op alle mogelijke manieren aan banden gelegd of verboden. Dit blijkt duidelijk uit een aantal spelregels zoals de loopregel, ‘met opzet’ samenspel vermijden, verdedigd doelen, …

Het doel van het korfbalspel is zo vaak mogelijk scoren in de korf van de tegenpartij. Het maken van een doelpunt gebeurd door de bal van boven naar beneden door de verheven korf te spelen. Het doel staat hoog en is dus in wezen niet te verdedigen. Bovendien bevindt de korf zich niet aan de grens van het speelveld maar meer naar het centrum, waardoor de aanval van alle kanten kan worden opgezet. Het doel is dus omspeelbaar.

Korfbal gaat spelverruwing op doelmatige wijze tegen. Een goede spelleiding door de scheidsrechter / leerkracht LO is reeds een belangrijke remedie tegen spelverruwing. Ook doelmatige spelregels, die het lichamelijke contact zoveel mogelijk beperken of uitsluiten, zijn van grote betekenis. Bij korfbal gelden die spelregels uiteraard. Korfbal kent beschermd balbezit, de bal mag dus niet uit de handen van de tegenspeler getrokken of geslagen worden. Het enige wat niet verboden is, is de bal die "in de lucht" te onderscheppen. Elk lichamelijk contact is verboden bij korfbal. Hierdoor wordt ruw spel tegengegaan. Deze spelregels bieden een buitengewone vorm aan van fair-play, wat korfbal een extra opvoedende waarde geeft, die zeker in schoolverband nagestreefd kan worden.

Alle elementen van een algemene en veelzijdige lichaamsontwikkeling komen aan bod bij korfbal. Een korfbalspeler moet snel starten, lopen, plotseling stoppen, wenden, springen, bukken. Hierin zitten alle basiseigenschappen vervat, namelijk uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid. Bij korfbalspelers zal vooral de algemene uithouding geoefend moeten worden. Snelheid wordt geoefend om de basissnelheid te verhogen. Om bewegingen als de bal oprapen of de bal binnenhouden uit te voeren, moet voortdurend aandacht geschonken worden aan behendigheidsoefeningen. Het oefenen van de coördinatie zoals de elementaire techniek, moet ook regelmatig aan bod komen. De veelzijdigheid aan bewegingsvaardigheden en specifieke balvaardigheid maakt dat korfbal het kind harmonisch ontwikkelt in zijn spierkracht, coördinatievermogen en uithoudingsvermogen.

Korfbal vraagt tactische veelzijdigheid. Door de vakwissel (in officiële wedstrijden na twee doelpunten, maar op school na verloop van een bepaalde speeltijd) wordt van de spelers tactische veelzijdigheid gevraagd. Zij kunnen zich niet specialiseren op het aanvallen of het verdedigen, maar moeten in elk vak kunnen spelen, en de tactische onderdelen van het korfbalspel zowel aanvallend (opbrengen en aanvallen) als verdedigend (onderscheppen en verdedigen) beheersen. Korfbal voorkomt het opeenhopen van een groot aantal spelers op een klein gedeelte van het speelveld. Kinderen inzicht geven in het gebruik van de ruimte is één van de moeilijkste taken van een leerkracht LO / trainer. Korfbal reikt hierbij een helpende hand: door de verdeling van het speelveld in bewust van elkaar gescheiden vakken, is samenklitten van alle spelers onmogelijk geworden.

Vragen, meer informatie omtrent reglementen, materiaal, oefenstof, ...?

Ga eens een kijkje nemen op de website van de Koninklijke Belgische Korfbalbond!

Bron: www.korfbal.be

Toogdienst
Verjaardagen